แสดงปริมาณขยะจิตอาสาตั้งแต่เริ่มโครงการ

# รายชื่อผู้มอบขยะจิตอาสา จำนวน (สิทธิ์)

แสดงปริมาณขยะตั้งแต่เริ่มโครงการ


เช็คสิทธิ์ของท่าน

กรอกรหัสบัตรประชาชน


วีดีโอโครงการ Waste Hero

ลุ้นรางวัลประจำเดือน (แจกจริง)

รูปภาพกิจกรรม

แบบเสื้อสามารถ

เต็มรูปแบบกับการทำงานรองรับทุกอุปกรณ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Copyright©2015, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.

สนับสนุนการทำงานเบราว์เซอร์ Chrome