แสดงปริมาณขยะจิตอาสาตั้งแต่เริ่มโครงการ

# รายชื่อผู้มอบขยะจิตอาสา จำนวน (สิทธิ์)

แสดงปริมาณขยะตั้งแต่เริ่มโครงการ

# ขวด PET ใส ใหญ่ (*ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) จำนวน หน่วย
1 25 มกราคม 2560 580 ขวด
2 8 มีนาคม 2560 468 ขวด
3 7 เมษายน 2560 391 ขวด
4 27 เมษายน 2560 0 ขวด
รวม 1,439 ขวด
# ขวด PET ใส กลาง (*ประมาณ 500 - 800 มล.) จำนวน หน่วย
1 25 มกราคม 2560 1,278 ขวด
2 8 มีนาคม 2560 583 ขวด
3 7 เมษายน 2560 420 ขวด
4 27 เมษายน 2560 1 ขวด
รวม 2,282 ขวด
# ขวด PET ใส เล็ก (*น้อยกว่า 500 มล.) จำนวน หน่วย
1 25 มกราคม 2560 265 ขวด
2 8 มีนาคม 2560 145 ขวด
3 7 เมษายน 2560 295 ขวด
4 27 เมษายน 2560 0 ขวด
รวม 705 ขวด
# ขวดขาวขุ่น (คละขนาด) จำนวน หน่วย
1 25 มกราคม 2560 185 ขวด
2 8 มีนาคม 2560 77 ขวด
3 7 เมษายน 2560 56 ขวด
4 27 เมษายน 2560 0 ขวด
รวม 318 ขวด
# ขวด PET ใหญ่ (คละสี) (*ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป) จำนวน หน่วย
1 25 มกราคม 2560 2 ขวด
2 8 มีนาคม 2560 1 ขวด
3 7 เมษายน 2560 0 ขวด
4 27 เมษายน 2560 0 ขวด
รวม 3 ขวด
# ขวด PET กลาง (คละสี) (*น้อยกว่า 1 ลิตร) จำนวน หน่วย
1 25 มกราคม 2560 60 ขวด
2 8 มีนาคม 2560 0 ขวด
3 7 เมษายน 2560 0 ขวด
4 27 เมษายน 2560 0 ขวด
รวม 60 ขวด
# กระป๋องน้ำอัดลม/อลูมิเนียม (*คละขนาด) จำนวน หน่วย
1 25 มกราคม 2560 0 กระป๋อง
2 8 มีนาคม 2560 102 กระป๋อง
3 7 เมษายน 2560 64 กระป๋อง
4 27 เมษายน 2560 0 กระป๋อง
รวม 166 กระป๋อง
# พลาสติกรวมสี จำนวน หน่วย
1 25 มกราคม 2560 10.8 กิโลกรัม
2 8 มีนาคม 2560 11.7 กิโลกรัม
3 7 เมษายน 2560 11.8 กิโลกรัม
4 27 เมษายน 2560 0 กิโลกรัม
รวม 34.3 กิโลกรัม
# กระดาษหนังสือพิมพ์ จำนวน หน่วย
1 25 มกราคม 2560 10.6 กิโลกรัม
2 8 มีนาคม 2560 12 กิโลกรัม
3 7 เมษายน 2560 0 กิโลกรัม
4 27 เมษายน 2560 0 กิโลกรัม
รวม 22.6 กิโลกรัม
# กระดาษแข็งกล่องน้ำตาล (กระดาษลัง) จำนวน หน่วย
1 25 มกราคม 2560 26.8 กิโลกรัม
2 8 มีนาคม 2560 16.6 กิโลกรัม
3 7 เมษายน 2560 109.5 กิโลกรัม
4 27 เมษายน 2560 0 กิโลกรัม
รวม 152.9 กิโลกรัม
# กระดาษขาว-ดำ / กระดาษสมุด จำนวน หน่วย
1 25 มกราคม 2560 50.4 กิโลกรัม
2 8 มีนาคม 2560 144.4 กิโลกรัม
3 7 เมษายน 2560 144 กิโลกรัม
4 27 เมษายน 2560 0 กิโลกรัม
รวม 338.8 กิโลกรัม
# กระดาษคละสี/กระดาษกล่อง/กระดาษอื่นๆ จำนวน หน่วย
1 25 มกราคม 2560 19.1 กิโลกรัม
2 8 มีนาคม 2560 24.1 กิโลกรัม
3 7 เมษายน 2560 66.7 กิโลกรัม
4 27 เมษายน 2560 0 กิโลกรัม
รวม 109.9 กิโลกรัม
# แผ่นซีดี/แผ่นดีวีดี จำนวน หน่วย
1 25 มกราคม 2560 0 กิโลกรัม
2 8 มีนาคม 2560 0 กิโลกรัม
3 7 เมษายน 2560 0 กิโลกรัม
4 27 เมษายน 2560 0 กิโลกรัม
รวม 0 กิโลกรัม

เช็คสิทธิ์ของท่าน

กรอกรหัสบัตรประชาชน


วีดีโอโครงการ Waste Hero

ลุ้นรางวัลประจำเดือน (แจกจริง)

รูปภาพกิจกรรม

แบบเสื้อสามารถ

เต็มรูปแบบกับการทำงานรองรับทุกอุปกรณ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Copyright©2015, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.

สนับสนุนการทำงานเบราว์เซอร์ Chrome